Url Kopyalandı!

KUR’AN-I KERİM ETKİNLİĞİ

KUR’AN-I KERİM

        Kitaplar peygamberlere gönderilir ve peygamberlik de Hz. Muhammed’le (s.a.v.) son bulmuştur. Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed (s.a.v.)’e indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın (c.c.), koruması altındadır. Yüce kitabımızı değiştirmeye, onun aslını bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bu hususla ilgili olarak Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.” 

         Kur’an’ın indiriliş süreci, 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde başladı. Bundan sonra da belli aralıklarla Kur’an ayetleri Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) indirilmeye devam etti. Kur’an, yaklaşık yirmi üç yılda tamamlandı. Kur’an ayetlerini Peygamberimize (s.a.v.) Cebrail (a.s.) getirmiştir. Bu sebeple Cebrail’e (a.s.) vahiy meleği de denilmektedir.

           Ayet, kavramı sözlükte; iz, belirti, işaret, nişan, eser, açık alamet, delil, kesin kanıt, ibret gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak ise ayet; surelerin içinde yer alan, başından ve sonundan özel işaretlerle ayrılan, farklı sayıda harflerden, bir veya birkaç cümleden oluşan ilahi sözlere denir.   

         Sure, kavramı sözlükte; yüksek rütbe, şan, şeref, yüksek bina, binanın bölüm ve katları vb. anlamlara gelir. Dinî terim olarak ise sure, Kur’an-ı Kerim’in besmelelerle birbirinden ayrılmış olan 114 bölümünden her bir bölümüne sure denir. Yüce kitabımız Kur’an’da 114 sure yer almaktadır. Ayetler gibi surelerin uzunlukları da birbirinden farklıdır. Kur’an’da yer alan en uzun sure Bakara suresidir. Bakara suresi 286 ayettir. En kısa sure ise Kevser suresidir. Bu sure 3 ayetten oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fâtiha’dır. Son sure ise Nâs suresidir.   

Dosyalar:
DMCA.com Protection Status Korumalı İçerik
Sayfalarımız
Facebook Instagram Twitter

Benzer İçerikler


Bu Sene En Çok İndirilenler

Uzman Öğretmenlik Test Soruları 1. Modül 1. Test

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

1. Bölüm: Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımı

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

Modül 2- Ölçme ve Değerlendirme Değerlendirme

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

Modül 1- Öğrenme Ve Öğretme Süreçleri Değerlendirme -1

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

2. Bölüm: Farklılaştırılmış Öğretimde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

7. Bölüm Kavramlar Kavram Öğretimi Kavram Karikatürleri ve Soru ve Cevaplar

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

6. Bölüm Program Türleri Ve Program Geliştirme

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

3. Bölüm Öğretim Sürecinde Kullanılan Değerlendirme Teknikler

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

Uzman ve Baş Öğretmenlik Test Soruları 1. Modül 2. Test

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

Uzman ve Baş Öğretmenlik Test Soruları 2. Modül 1. Test

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

Modül 1- Öğrenme Ve Öğretme Süreçleri Değerlendirme -2

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

4. Bölüm Farklılaştırmanın Temel Ögeleri

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

5. Bölüm Farklılaştırılmış Öğretimde Öğretmen Rolleri

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı ve Kaynakça

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

Resfebe Etkinlikleri ve Cevapları 100-107

Akıl ve Zeka Oyunları - Resfebe

10. Bölüm Eğitimde Etkili Geri Bildirim

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

8. Bölüm Akran Öğretimi

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

9. Bölüm Okul Dışı Öğrenme ve Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

Uzman ve Baş Öğretmenlik Test Soruları 1. Modül 3. Test

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları

11. Bölüm Öğrenme, Öğretim, Eğitimde Güncel Yaklaşımlar, Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Evraklar - Baş Öğretmen ve Uzman Öğretmen Konu Özeti Soru ve Deneme Evrakları