Url Kopyalandı!

P4C Tasarım Etkinlikleri-22 Bilim İnsanı

P4C Çocukları İçin Felsefe Bilim İnsanı Etkinliği

     P4C (Philosophy for Children) Çocukların eleştirel düşünebilmesine, muhakeme yapabilmesine ve olaylara farklı yollardan bakabilmelerine aracılık eden bir öğretim yöntemidir. P4C, dünyada "bir hareket" olarak adlandırılıyor. İsminin içinde geçen 4C temelde; Eleştirel düşünme (critical thinking), yaratıcı düşünme (creative thinking), işbirliğine dayalı düşünme (collaborative thinking), özen gösteren düşünme (caring thinking) becerilerinden oluşuyor.

 Çocuklar için Felsefe (P4C) etkinliklerinde çocukların günlük yaşamda karşılaştığı (düşünme, iyi, kötü, mutluluk, özgürlük vb.) kavramların üzerine, Sokratik Sorgulama ve Sokratik Diyalog ile sistemli bir biçimde düşünmesi, soru sorması, karşılıklı diyalog kurabilmesi; düşündüğünü ifade edebilme, problem çözme ve işbirliğine dayalı öğrenme ortamına dahil olması, farklı fikirlerle karşılaştığında empati ve hoşgörü geliştirebilmesi şeklinde özetlenmektedir.

Bir P4c oturumu bir kolaylaştırıcı ve etrafında toplanan soruşturan topluluk üyelerinden oluşur. İstenirse bir de dış gözlemci olabilir. Gözlemci soruşturmaya dahil olmaz, yalnızca gözlem yapar. Soruşturan topluluk bir kolaylaştırıcı etrafında toplanır. Kolaylaştırıcı soruşturan topluluğu geliştiren, ve daima  yorumsuz ve cevapsız kalandır. Aktif bir dinleyici olarak kalır ve soruşturan topluluk konuda çok dağıldığında sorularıyla odağı toparlar.

Kolaylaştırıcının görevi felsefi arkaplanı kuvvetli olan tartışma konusu oluşturmak ve buna uygun sorular sorarak tartışmayı kurallarına uygun şekilde yürütmektir.

Başlarken zaman kısıtı vermek önemlidir. Örneğin tartışmamız ‘40 dakika sürecektir.’ gibi..

Dosyalar:
DMCA.com Protection Status Korumalı İçerik
Sayfalarımız
Facebook Instagram Twitter

Benzer İçerikler